Trong các tác phẩm tuyển chọn, Đức Benedict XVI đã xóa đoạn văn về việc cho người ly hôn và tái hôn rước lễ

 

 
Cha Vincent Twomey, một nhà thần học người Ailen theo học Giáo sư Ratzinger, nói với Irish Times rằng sự thay đổi biên tập là vấn đề có ý nghĩa. Ngài gợi ý rằng Đức Giáo hoàng hưu trí không muốn cho phép hiểu sai về một ý tưởng mà ngài đã đề xuất khi còn là một nhà thần học trẻ tuổi.
Trong các tác phẩm tuyển chọn, Đức Benedict XVI đã xóa đoạn văn về việc cho người ly hôn và tái hôn rước lễ

 

Trong các tác phẩm được tuyển chọn của Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI, một bài báo từ năm 1972 xuất hiện không có một đoạn văn nào mà trong đó Đức Giáo hoàng tương lai sẽ đề xuất khả năng cho phép người Công Giáo ly hôn và tái hôn được rước lễ.

Bài luận văn năm 1972 được viết bởi, lúc đó Cha Joseph Ratzinger, đã thường xuyên được trích dẫn bởi Đức Hồng y Walter Kasper, người đã lập luận về việc thừa nhận những người Công giáo ly hôn và tái hôn được lãnh nhận Mình Thánh trong một số trường hợp. Nhưng những đoạn cuối của bài luận văn, bao gồm ý kiến cho rằng một sự thay đổi sẽ là “hoàn toàn theo đường lối của truyền thống Giáo Hội,” đã được gỡ bỏ khỏi phiên bản cuối cùng của tác phẩm được công bố trong các tuyển tập của Đức cựu Giáo hoàng.

Cha Vincent Twomey, một nhà thần học người Ailen theo học Giáo sư Ratzinger, nói với Irish Times rằng sự thay đổi biên tập là vấn đề có ý nghĩa. Ngài gợi ý rằng Đức Giáo hoàng hưu trí không muốn cho phép hiểu sai về một ý tưởng mà ngài đã đề xuất khi còn là một nhà thần học trẻ tuổi.

Trong bài tiểu luận này khi nó xuất hiện trong các tuyển tập, Đức Giáo hoàng Danh dự kêu gọi xem xét lại cách mà tòa án hôn nhân xử lý yêu cầu hủy bỏ hôn ước – một đề nghị mà Đức Benedict XVI lặp đi lặp lại trong khi tại vị.

Jos. Tú Nạc, NMS