Tình Chúa Đổi Mới Tình Con – Trình Bày: Ca Sĩ Kim Thúy