Thứ Hai Tuần 28 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

Lời Chúa:

“Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na” (Lc 11,29).

Câu chuyện minh hoạ:

Một tù nhân nọ bị biệt giam trong nhiều năm. Trong thời gian này, anh không thấy, cũng như không được nói chuyện với ai. Thức ăn được cung cấp qua một lỗ nhỏ ở bức tường.

Ngày kia, một con kiến bò vào phòng anh. Anh say mê chăm chú nhìn nó bò quanh phòng. Anh bắt nó bỏ vào lòng bàn tay để quan sát kỹ hơn, cho nó một hai hạt cơm và anh giữ nó lại trong cái cốc uống nước.

Vào một ngày nọ, anh ngạc nhiên nhận ra rằng anh phải mất 10 năm biệt giam, anh mới mở mắt ra nhìn thấy vẻ dễ thương của con kiến.

Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay Chúa cảnh cáo những ai cứng lòng tin và cố chấp không nghe theo Lời Chúa để canh tân và thánh hóa bản thân. “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô–na” (Lc 11,29). Thật thế, dân chúng muốn xem dấu lạ, hay phép lạ do Đức Giê-su làm không phải vì lòng yêu mến Chúa, hay vì lòng tin, nhưng họ muốn thấy dấu lạ do bởi sự hiếu kỳ. Nên dù Chúa Giêsu có làm phép lạ đi chăng nữa thì cũng không đem lại ích lợi gì cho họ.

Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy sự hiện diện và lòng yêu thương của Chúa đã thực hiện cho nhân loại và cho từng người chúng con. Amen.

Têrêsa Mai An