Thứ Hai tuần 26 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Tổng Lãnh Thiên Thần: Micae, Gabrien, Raphael

Ga 1,47-51

 

Lời Chúa:

“Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”(Ga 1,51).

Câu chuyện minh hoạ:

Tại Tây phương, nhiều cuộc hiển linh của Tổng lãnh Thiên thần Micae càng làm cho việc sùng kính khởi sắc hơn, như tại núi Gargano miền Nam nước Ý, dưới thời Đức Gelase (192-196).

Tại Pháp, Tổng lãnh Thiên thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 807, ngài hiện ra với Đức Giám mục thành Arranche và Đức Giám mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Đức Micae tại Mont Saint Michel. Từ đó, nơi đây đã trở nên một vị trí hành hương lớn. Theo thánh nữ Gioanne d’Arc, Tổng lãnh Thiên thần Micae đã thúc giục bà đi gặp vua Charles VII để lên đường đi cứu nước.

Suy niệm:

Hôm nay Giáo hội mừng kính ba Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen là dịp để mỗi người chúng ta chiêm ngắm sự tham gia của các ngài trong chương trình của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói bằng hình ảnh: “Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, và các Thiên thần Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Cách nào đó, Thiên Chúa cũng có những chương trình tốt đẹp dành cho từng người chúng ta và mời gọi chúng ta đáp trả: “không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16).

Lạy Chúa, xin soi sáng và sai ba Tổng lãnh Thiên thần đến hướng dẫn chúng con, giúp chúng con biết phải sống thế nào để luôn làm theo ý Chúa, làm sáng danh Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An