Thông điệp Giáng Sinh và Phép lành Urbi et Orbi (25.12.2014)


 

Phép lành “Urbi et Orbi – cho thành phố (Rôma) và cho thế giới” là phép lành của Giáo hoàng ban cho thành phố Rôma và cho toàn thế giới trong những dịp trọng đại như Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Năm Thánh, phép lành đầu tiên của vị tân Giáo hoàng. Cử chỉ này thường được thực hiện từ ban công lớn của Đền Thánh Phêrô.

Khi Đức Giáo hoàng ban phép lành “Urbi et Orbi”, bất cứ ai nhận phép lành này qua việc truyền tải trực tiếp thì cũng được hưởng các lợi ích từ ơn toàn xá gắn liền với phép lành ấy.

Điều kiện để được ơn toàn xá là các tín hữu cần giữ các qui tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi.

Như ‘Sách Enchiridion các Ân Xá’ nói: “Ơn toàn xá cũng được ban cho tín hữu nào, không hiện diện vì lý do hợp lý khi Giáo hoàng ban phép lành, nhưng theo dõi một cách đạo đức các nghi thức này qua truyền hình hoặc truyền thanh ‘dum peraguntur’, nghĩa là ‘trực tiếp khi các nghi thức ấy đang được thực hiện’”.

Thông điệp và phép lành Urbi et Orbi của Đức Giáo hoàng không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là một “điểm hẹn” được cả thế giới đón chờ, mỗi khi đến ngày lễ Giáng sinh hoặc Phục sinh.