Thánh lễ Tấn phong Giám mục phụ tá GP Hưng Hóa Anphong Nguyễn Hữu Long tại Sơn Tây

http://youtu.be/6f5K62H7wL0