Phút lắng đọng Lời Chúa: Thứ Tư tuần 23 TN

Lời Chúa:

“Phúc thay anh em là những kẻ nghèo khó… Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có…” (Lc 6,20.24))

Câu chuyện minh hoạ:

Mẹ Têrêsa Calcutta là một phụ nữ sống cho tha nhân. Suốt đời Mẹ sống với Phúc Tám Mối của Chúa Giêsu. Mẹ phục vụ cho những người nghèo khó nhất trần gian là để bắt chước lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Ngay cả những người không phải là Kitô hữu đã nhìn vào Mẹ và thấy Mẹ có một điều gì giống như Thiên Chúa và có thể nối kết với Ngài. Một người ăn xin đang nằm hấp hối bên vệ đường thành phố Calcutta, sau khi được cứu sống đã nói với Mẹ: “Trên trần gian này, có điều gì giống với Thiên Chúa không?” Mẹ trả lời:“Không, tôi đang cố gắng là một cái gì đó giống như Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.”

Suy niệm:

Tin Mừng thánh Luca hôm nay, thuật lại lời giảng dạy của Chúa Giêsu về những tiêu chuẩn phải có của người môn đệ Chúa Giêsu, những tiêu chuẩn ấy dường như bị đảo ngược, chẳng hạn như: “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc… Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê…” nhưng đó chính là thái độ sống mà người môn đệ cần phải có để đạt hạnh phúc đích thực.

Bởi vì là người môn đệ của Chúa, chúng ta theo Chúa, không phải là “được gì” hay là“làm gì”, nhưng theo Chúa để được giống Chúa, được hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chọn Chúa hơn chọn những của cải vật chất trần gian, để dù ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng có thể làm sáng danh Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An