Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Thường Niên

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

Mc 3,13-19

 

Lời Chúa:

Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” (Mc 3,13)

Câu chuyện minh họa:

Daigu viếng đại sư Baso ở Trung Hoa, Baso hỏi:

– “Anh tìm gì?” .

Daigu đáp:

– “Giác ngộ”

Baso hỏi:

– “Anh có một kho tàng của riêng anh. Tại sao anh đi tìm bên ngoài?”

Daigu lại hỏi:

– “Kho tàng của tôi ở đâu?”

Baso đáp :

– “Cái gì anh nói là kho tàng của anh”.

Daigu giác ngộ! Từ đó về sau Daigu luôn luôn thúc giục bạn bè:

– “Hãy mở kho tàng của riêng anh mà dùng”.

Suy niệm:

Đức Giêsu gọi những kẻ Người muốn, chứ Ngài không gọi những ai có tài, hay có những đặc tính riêng nào. Ngài gọi họ và ban cho họ ơn làm môn đệ Ngài. Người môn đệ cần ở lại với Chúa Giêsu, để chia sẻ những buồn vui, chia sẻ cuộc sống và sứ mạng với Người. Ở lại với Người và được sai đi đến với người khác, như Người đã được Chúa Cha sai đi. Vậy mỗi người chúng ta cần ở lại với Chúa trong mối tương quan thân mật với Chúa để được Ngài bồi bổ sức mạnh, và khi ra đi, chúng ta cũng cần ra đi với Chúa trong sứ vụ; vì nơi Người, chúng ta có sức mạnh.

Xin cho con biết ở lại với Chúa trong mối tương quan như bạn hữu, để con được thổ lộ những tâm tư thầm kín; xin cho con ở lại với Chúa trong mối tương quan cha con, để con sẵn sàng thi hành thánh ý; và xin cho con được ở lại trong mối tương quan là môn đệ Chúa để con biết phục vụ anh chị em con.

Têrêsa Mai An