Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Năm tuần IV Mùa Thường Niên

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN B

THÁNH PHAOLÔ MIKI VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO

Mc 6,7-13

 

Lời Chúa:

“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.”(Mc 6,8-9)

Câu chuyện minh họa:

Ulysses Grant là tổng tư lệnh liên quân trong trận nội chiến, và sau này là Tổng thống Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ. Ông K.B.Washburn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm chứng về lối sống đơn giản của ông Grant như sau:

“Khi ông Grant rời tổng hành dinh, mở một chiến dịch quyết định, ông không đem theo hành trang như thói quen các binh sĩ. Tất cả lệ thuộc vào phản ứng mau lẹ, điều quan trọng là ông không bị cản trở bởi hành trang. Ông không đem theo tùy viên, không ngựa hay tôi tớ, không đem theo áo khoác và ngay cả một chiếc sơ mi. Trọn hành trang của ông trong 6 ngày –tôi có mặt lúc đó- là chiếc bàn chải đánh răng. Ông ăn uống như một người lính trơn, ngủ giữa màn trời chiếu đất”.

Suy niệm :

Chúng ta được Chúa chọn làm tông đồ để loan truyền sứ điệp của Chúa cho mọi người qua cuộc sống. Chúa sai các môn đệ ra đi không mang theo gì cả để tránh những vướng bận không cần thiết. Bớt những hành trang để chúng ta tập trung vào điều chính yếu, và không để chúng ta phải bị những thứ đó ràng buộc. Các ông ra đi không có một bảo đảm nào về vật chất, thế nhưng các ông có một nơi để đảm bảo đó là Chúa.

Hôm nay chúng ta cũng được Người kêu gọi và sai đi thi hành sứ vụ, với hành trang là lòng tin và niềm trông cậy vào Chúa. Vì thế chúng ta hãy sẵn sàng hiến  thân cho Chúa để Người sử dụng chúng ta như ý Người muốn, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp.

Xin Chúa cho chúng con là cánh tay của Chúa để chúng con biết đem Tin Mừng tình yêu của Chúa đến với mọi người và làm vinh danh Chúa trong môi trường chúng con sống và phục vụ.

Têrêsa Mai An