Paris tổ chức diễn đàn mục vụ xã hội Âu châu

Bùi Chu, 03/03/2015 (gpbuichu.org) – Giới chức trách các tổ chức công giáo của Châu Âu đã nhóm họp tại trụ sở của Hội Đồng Giám Mục Pháp ở Paris, hôm 26 tháng Hai 2015 vừa qua để thảo luận về những vấn đề xã hội nổi cộm hiện nay tại châu lục này, theo một bài viết được công bố hôm nay trên trang mạng của HĐGM Pháp.

 
Bài viết cũng cho biết các tham dự viên mong muốn cùng nhau cộng tác nhằm cảnh báo cho những nhà hoạch định chính sách, kinh tế và xã hội về sự cấp bách tìm ra những giải pháp thực tiễn cho nền kính tế.
 
Một Châu Âu già cỗi, bài viết nhận định, đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế vốn làm nảy sinh những « thứ quyền lực mới » cũng như « những bất bình đẳng không thể chấp nhận », không chỉ số đông nhập cư ngày một lớn, mà còn những lo ngại khác về thất nghiệp nơi người trẻ và sự mong manh của các gia đình. Tất cả các vấn nạn này đều được các tham dự viên đem ra mổ xẻ cách nghiêm túc.
 
Theo giới chức trách các tổ chức công giáo « một đối thoại xã hội chân thành và tôn trọng mà ở đó tất cả đều có thể dấn thân một cách chính trực trở nên vấn đề cấp bách cần đề cấp đến ».
 
Lo ngại bởi hoàn cảnh hiện nay, họ hy vọng rằng « hết thảy những ai có trách nhiệm về chính sách, xã hội và kinh tế cũng cần cảm thấy phải dấn thân với toàn xã hội trong việc tìm kiếm giải pháp thực tiễn cho những thực tại xã hội khó khăn nhằm kéo theo sự tăng trưởng một nền kinh tế không sát hại, nhưng phát triển cho thiện ích chung ».  

Tạ Ân Ban