Nhà thờ suối tre, một công trình kiến trúc độc đáo