Mở án phong Chân Phước cho chị Chiara Lubich – người sáng lập phong trào Focolare

Trong Giáo Hội Công Giáo, có một phong trào có sứ mạng liên kết các tôn giáo đó là Phong Trào Focolare với mục đích là thúc đẩy mối tương quan tôn trọng giữa các tôn giáo như Công Giáo, Hồi Giáo, Tin Lành, Ấn Giáo và thậm chí cả những người vô thần. Người sáng lập phong trào này là chị Chiara Lubich, người Ý. Vào ngày 27 tháng Giêng này, Giáo Hội sẽ mở án phong Chân Phước cho chị tại nhà thờ chánh tòa Frascati, gần Rome.