Mễdu – Những lời chứng chưa được công bố.

Đây là phim tư liệu do chính các thị nhân, những người được trực tiếp nhìn thấy Đức Mẹ kể về biến cố Mễdu. Các thị nhân kể về việc Mẹ hiện ra như thế nào với họ trong những ngày đầu. Biết bao khó khăn, thử thách, nhưng vì đây là chương trình của Thiên Chúa, nên không một thế lực trần gian nào có thể phá huỷ được. Kính mời quý vị xem phim và cảm nhận kế hoạch cứu độ nhân loai thật vĩ đại của Thiên Chúa đang diễn ra tại Mễdu.