Lòng can đảm lựa chọn Chúa mọi ngày

Đa số trong quảng đại quần chúng có thể chọn Chúa, yêu mến sự thiện, không để mình thành ra thứ hoang đàng chi địa nhưng cuối cùng họ cũng chỉ là một tín đồ của “những điều tầm thường, phù du đang qua đi”.

 Lòng can đảm lựa chọn Chúa mọi ngày


Đức Giáo Hoàng đã nói như trên trong thánh lễ sáng thứ Năm 19 tháng Hai tại nhà nguyện Santa Marta. Ngài đặt trọng tâm bài giảng vào đoạn Kinh Thánh trong đó Chúa nói với ông Môisê, “Hôm nay Ta đặt trước mặt ngươi cuộc sống và sự thịnh vượng, cái chết và sự diệt vong. Hãy tuân theo các huấn lệnh của Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, mà Ta truyền cho ngươi hôm nay, hãy yêu mến và bước đi trong đường lối của Người.”

Tín đồ của các vị thần vô nghĩa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của Môisê là sự lựa chọn mà mỗi một Kitô hữu phải đối mặt mỗi ngày. Và đó là một sự lựa chọn khó khăn. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng thật dễ dàng để cho đời mình trôi theo những quán tính, để đời mình được định đoạt bởi các tình huống, và những thói quen. Thật là dễ dàng để trở thành những đầy tớ của “những vị thần khác”.

“Chúng ta phải lựa chọn giữa Thiên Chúa và các vị thần khác, là những kẻ không có năng lực mang lại cho chúng ta bất cứ điều gì khác hơn là những điều tầm thường, những điều phù du đang qua đi. Thật không phải là dễ dàng để lựa chọn, chúng ta luôn luôn có thói quen là chạy theo, làm theo bầy đàn, như mọi người khác…Sống giống như mọi người khác. Hôm nay Giáo Hội nói với chúng ta: “Không, hãy dừng lại đi và lựa chọn!” Đây là lời khuyên tốt. Thật là tốt cho tất cả chúng ta khi biết dừng lại và suy nghĩ một chút trong ngày: lối sống của tôi là gì, như thế nào? Những con đường này đang đưa tôi về đâu? “.

Một tượng đài cho những kẻ thất bại

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng bên cạnh các câu hỏi này, chúng ta nên tìm hiểu sâu và suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu, mối quan hệ của chúng ta với cha mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng, mối quan hệ của chúng ta với con em chúng ta.

Tiếp tục bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã phân tích đoạn Tin Mừng trong ngày trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ Ngài rằng, một người “được cả và thế gian nhưng mất linh hồn mình thì được ích gì”.

“Việc tìm kiếm thành công cá nhân, của cải, mà không có một ý nghĩ nào dành cho Chúa, cho gia đình mình luôn luôn là con đường sai trái. Có hai câu hỏi chúng ta phải suy nghĩ: Mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa như thế nào, và mối quan hệ của tôi với gia đình tôi ra sao. Một người có thể tích lũy được tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng trở thành một kẻ thất bại. Kẻ ấy đã thất bại. Cuộc sống như thế là một thất bại. “Dù cho người ta có xây dựng tượng đài, hay vẽ chân dung kẻ ấy đi nữa …Hắn cũng chỉ là một kẻ thất bại vì đã không biết lựa chọn giữa sự sống và cái chết”.

Đừng chọn chính mình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó đặt ra một câu hỏi thứ ba: “Nhịp sống của tôi hiện nay là gì? Tôi có suy tư về những gì tôi đang thực hiện không? Chúng ta nên xin Chúa ban cho ân sủng để có ‘chút chút can đảm’ cần thiết mà chọn Ngài trong mỗi lựa chọn của đời mình.

Đức Thánh Cha kết luận rằng ‘lời khuyên đẹp’ của Thánh Vịnh 1 có thể giúp chúng ta về điều này. “Phúc thay bạn nào hy vọng nơi Chúa”. Khi Chúa cho chúng ta lời khuyên này: “Dừng lại, lựa chọn ngay ngày hôm nay đi!” Ngài không bỏ rơi chúng ta, Ngài ở với chúng ta và muốn giúp chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin cậy Ngài; chúng ta phải có niềm tin vào Ngài vì “Phúc thay bạn nào hy vọng nơi Chúa”

Hôm nay, một khi chúng ta dừng lại để suy nghĩ về những điều cần thiết và đưa ra những quyết định, những lựa chọn về một điều gì đó, chúng ta biết là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi để mặc chúng ta, không bao giờ. Ngài luôn luôn ở với chúng ta. Ngay cả trong thời điểm lựa chọn, Ngài ở với chúng ta. “
 

PopeFrancis-01

PopeFrancis-02

PopeFrancis-03

PopeFrancis-04

PopeFrancis-05

Đặng Tự Do