Lectio divina với Tin Mừng Chúa Nhật

Lectio Divina là cách tiếp xức với Kinh Thánh rất đáng khuyến khích. “Lectio divina” có nghĩa là “đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện”. Đây là một danh xưng dùng cho việc vừa đọc vừa suy gẫm Kinh Thánh. Cách “lectio divina” này được thực hiện cách đơn giản theo phương pháp của Daily Gosple, gồm 4 bước như sau:

1- Lectio / Đọc hiểu: đọc chậm rãi, kính cẩn và lặp đi lại đoạn Kinh Thánh được gợi ý (đọc cẩn thận, nghiền ngẫm). NẾM cảm từng lời, tìm hiểu BẢN VĂN. 

=>> BẢN VĂN MUỐN NÓI ĐIỀU GÌ?

2- Meditatio / Suy gẫm: đi vào “nội dung” chân lý của bản văn. NHAI kỹ từng lời; lời được viết ra trên bản văn trở thành Lời Chúa. 

=>> BẢN VĂN MUỐN NÓI ĐIỀU GÌ VỚI TÔI?

3- Oratio / Cầu nguyện: những tâm tình đến từ việc suy niệm và chiêm ngắm: tạ ơn, sám hối, cầu xin.Thân thưa, chuyện vãn với Chúa  Giêsu, Lời Hằng Sống.

=>> BẠN MUỐN NÓI VỚI CHÚA ĐIỀU GÌ TRONG CẦU NGUYỆN?

4- Actio / Hành động: làm cho những lời dạy chúng ta đón nhận được trổ sinh hoa trái, quyết tâm sống lời Chúa dạy bằng một kế hoạch hành động cụ thể, khả thi và thiết thực.

=>>BẢN VĂN MUỐN TÔI LÀM GÌ?
 
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B

Lạy Chúa, một tuần mới đã bắt đầu, chúng con cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể. Lời Chúa nói với con trong lúc nguyện gẫm, Lời Chúa nói với con qua bài giảng, Lời Chúa nói với con khi chúng con cùng nhau chia sẻ lời Chúa và cùng nhau cầu nguyện. Đặc biệt, Lời Chúa đến ở với con trong Bí tích Thánh Thể và sống trong con khi con đem Lời Chúa ra thực hành. Xin giúp chúng con biết mở lòng ra đón nhận những Giáo huấn của Chúa qua từng giây phút của cuộc sống thường ngày.

“Đức Giê su và các Môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um . Ngay ngày Sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền chứ không như các kinh sư” (Mc 1,21-22).

1. Đọc hiểu

Bài đọc thứ nhất nói rằng: một Ngôn sứ sẽ được Giavê Thiên Chúa gửi đến để nói về tất cả những gì Ngài đã truyền dạy, Ngôn sứ ấy sẽ nói nhân danh Thiên Chúa. Qua bài Tin Mừng, chúng ta biết được Vị Ngôn sứ đó chính là Đức Giê su, Người có đầy uy quyền trong lời nói và việc làm, ngay cả ma quỷ cũng phải khuất phục Người. Những Ngôn sứ nói không theo lệnh truyền của Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ thành công.
Bài đọc thứ hai nói về việc giữ mình trinh khiết để phục vụ Chúa với một tâm hồn và thân xác thánh thiện, phục vụ Chúa và tha nhân với một tình yêu trọn vẹn.

2. Suy niệm

Đức Giêsu, Vị Ngôn sứ mẫu mực nhất của chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục ra lệnh cho các thần ô uế xuất khỏi chúng ta qua trung gian là anh chị em của chúng ta,  những người khuyến khích chúng ta trở nên tốt hơn và chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ.

Làm sao để chúng ta thực hiện được vai trò Ngôn sứ trong cuộc sống hôm nay? Chúng ta có nuôi dưỡng một nền văn hóa sự thật giữa một thế giới đầy mưu mô và gian dối này không?

3. Cầu nguyện

Lạy Cha, xin hãy dạy con biết sống vai trò ngôn sứ mà con đang được chia sẻ với Con Yêu Dấu của Ngài. Xin dạy con biết nói sự thật, ngay cả khi sự thật đó có thể gây tổn thương; xin cho con biết đem bình an vào nơi chia rẽ và bạo lực, biết vun trồng yêu thương bằng chính tình yêu và ân sủng mà Ngài đã đổ đầy nơi trái tim con.

4. Hành động

Chúng ta được mời gọi sống mối tương quan chân thành đối với tha nhân, thể hiện sự quan tâm và chỉ ra cho người khác thấy được giá trị đích thực của họ, yêu thương và tôn trọng phẩm giá của mình cũng như của người khác. Chúng ta hãy biết nói với những người thân yêu của mình rằng: “tôi yêu mến bạn”.

 

 
Tác giả bài viết: ĐCV Bùi Chu chuyển ngữ 
Nguồn tin: Daily Gospel