Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo viếng thăm Việt Nam.

filoni

VATICAN. Từ ngày 19 đến 26.01.2015, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo sẽ viếng thăm mục vụ tại Việt Nam. Đức Hồng Y Filoni đã tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du tại Sri Lanka và Philippines vừa qua. Ngay khi chuyến tông du kết thúc, Đức Hồng Y Filoni đã đáp máy bay đến Việt Nam để bắt đầu chuyến viếng thăm của mình. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên của ĐHY Filoni tại Việt Nam trong cương vị Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, cho đến nay, Việt Nam vẫn được xem là vùng thuộc Bộ Truyền Giáo.

Sau đây là lịch trình cụ thể chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Filoni.

+Thứ ba, ngày 20.01, Đức Hồng Y sẽ gặp gỡ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Hà Nội. Sau đó, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ với linh mục đoàn Tổng Giáo phận Hà Nội. Tiếp đến, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.

+Thứ năm, ngày 22.01, Ngài sẽ đến Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, Quảng Trị, để tham dự buổi nói chuyện với các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trước khi cử hành thánh lễ tại đây.

+Thứ sáu, ngày 23.01, ĐHY sẽ cử hành thánh lễ tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng nhân kỷ niệm 400 năm Tin Mừng được loan báo tại giáo phận này.

+Thứ bảy, ngày 24.01, ĐHY sẽ dâng thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Xuân Lộc nhân kỷ niệm kim khánh 50 năm thành lập Giáo phận này.

+Chúa nhật ngày 25.01, ĐHY sẽ cử hành thánh lễ tại Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh trước khi kết thúc chuyến viếng thăm chính thức tại Việt Nam.

 Truyền thông Dòng Tên Việt Nam xin Chúa thương đổ tràn muôn ơn lành hồn xác xuống trên ĐHY nhân chuyến viếng thăm này. Đồng thời, xin cầu chúc chuyến viếng thăm sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho toàn thể Giáo hội Việt Nam cũng như các giáo hội địa phương Ngài sẽ thăm viếng.

 Từ Vatican, Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ.