Giám Mục Pháp yêu cầu các giáo xứ cất Mình Thánh Chúa khỏi các nhà tạm sau hàng loạt các vụ phạm thánh

Trước làn sóng gia tăng những vụ phạm thánh kể từ tháng Mười năm ngoái cho tới nay, đặc biệt nghiêm trọng là những vụ phạm thánh tại 5 nhà thờ trong hai ngày 6 và 7 tháng Hai, Đức Giám Mục giáo phận Bellay-Ars đã truyền cho các linh mục phải rước Thánh Thể ra khỏi các nhà thờ và nhà nguyện.

eucharist.jpg  

 

Đức Cha Pascal Roland yêu cầu Thánh Thể phải được lưu giữ tại một địa điểm an toàn hơn, và cửa ra vào nhà tạm phải được giữ mở toang ra để cho thấy rõ ràng rằng Thánh Thể không có trong nhà tạm.

Thánh Thể chỉ có thể được rước trở lại các nhà tạm cho việc thờ phượng khi có đủ số tín hữu có mặt.

Ngoại lệ duy nhất của nghị định này là trong trường hợp nhà tạm được làm bằng kim loại có khóa cẩn thận và chắc chắn.

Năm nhà thờ đã bị phạm thánh tại giáo phận Bellay-Ars miền đông nước Pháp vào ngày 6 và 7 tháng Hai.

Trong bốn nhà thờ, bình thánh đã bị đánh cắp, nhưng Mình Thánh Chúa đã được thánh hiến dường như được bỏ lại tại chỗ. Tại giáo xứ Montluel, một thị trấn 7,000 dân, cả bình thánh và Mình Thánh Chúa đều đã bị đánh cắp.

Năm nhà thờ khác trong giáo phận đã phạm thánh hoặc phá hoại trong thời gian từ tháng Mười năm ngoái đến tháng Giêng năm nay.

Đức Cha Pascal Roland nói:

“Giáo Hội mời gọi mọi Kitô hữu cầu nguyện cho sự tha thứ và sự ăn năn của những người đã phạm vào những hành vi nghiêm trọng này”

 

(Đặng Tự Do, VCN 13.02.2015)