Đường Hoa Hàm Nghi rực rỡ ngày Tết Ất Mùi 2015

Đường Hoa Hàm Nghi rực rỡ ngày Tết Ất Mùi 2015

 

Tham quan đường hoa Hàm Nghi Nguyễn Huệ xuân Ất Mùi 2015