Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu chấp nhận đường lối của Chúa

VATICAN. ĐTC mời gọi các tín hữu chấp nhận đường lối hành động của Chúa, thay vì kêu than và bất mãn.

 PopeFrancis-24Mar2015-Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu chấp nhận đường lối của Chúa

 

Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, 24-3-2015 tại nguyện đường Nhà Trọ Thánh Marta, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc sách Dân Số kể lại sự tích: trong hành trình trong sa mạc hướng về Đất Hứa, dân Chúa nổi loạn, kêu trách Chúa, chán ngán lương thực Manna, không chấp nhận hồng ân và đường lối hành động của Chúa. Vì thế họ bị rắn lửa cắn, nhưng Chúa đã truyền cho Ông Môisê làm con rắn đồng để dân nhìn lên đó mà được cứu thoát.

 

 ĐTC nhận xét rằng: ”Ngày nay, bao nhiêu tín hữu Kitô chết trong sa mạc vì buồn sầu, vì sự kêu ca lẩm bẩm của họ, vì không muốn đường lối hành động của Thiên Chúa.. Chúng ta hãy nhìn con rắn, nọc độc ở đó, trong thân mình Chúa Kitô, nọc độc của mọi tội lỗi trần thế và cầu xin ơn chấp nhận những lúc khó khăn. Chấp nhận đường lối cứu độ của Chúa, chấp nhận cả lương thực ”nhẹ” mà dân Do thái đã than trách, chấp nhận con đường Chúa dẫn chúng ta đi qua.. Ước gì Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa nhật tới đây, giúp chúng ta ra khỏi cám dỗ trở thành những tín hữu Kitô nửa vời”.

 

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 24.03.2015)a