Đức Thánh Cha kêu gọi thần học qui trọng tâm vào lòng từ bi

VATICAN. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các học giả thuộc mọi ngành thần học làm sao để những lãnh vực nghiên cứu của họ phản ánh tầm quan trọng trung tâm của lòng từ bi trong Tin Mừng.

 

Trong thư gửi đến ĐHY Mario Poli, TGM giáo phận Buenos Aires, cũng là Đại chưởng ấn Đại học Công Giáo Argentina, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phân khoa thần học tại đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “Nếu không có lòng từ bi, thì nền thần học, giáo luật, và công việc mục vụ của chúng ta có nguy cơ sa lầy trong những điều nhỏ nhặt có tính chất bàn giấy, hoặc sa vào một ý thức hệ, tự bản chất, nó muốn thuần hóa mầu nhiệm. Hiểu thần học, là hiểu Thiên Chúa là Tình Thương”.

 

Lá thư mang chữ ký của Đức Thánh Cha  ngày 3-3-2015 và được công bố tại Vatican ngày 9-3-2015. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng: “Sinh viên thần học tại Đại học Công Giáo Argentina phải được huấn luyện để không trở thành những thần học gia viện bảo tàng” tích trữ các dữ kiện và thông tin về Mạc Khải, mà không biết thực sự phải làm gì với những kiến thức đó; họ càng không được trở thành những người bàng quan nhìn lịch sử. Nhà thần học được đào tạo tại Đại học Công Giáo Argentina phải là một người có khả năng xây dựng quanh mình tình người, thông truyền chân lý Kitô thần linh với chiều khích thực sự là nhân bản, chứ không phải là một nhà trí thức không có tài năng, một nhà đạo đức không có lòng nhân hoặc chỉ một chuyên gia về điều thánh thiêng”.

 

Đức Thánh Cha  cũng xác quyết rằng: “Nhà thần học tốt, cũng như vị mục tử tốt, phải “có mùi” của dân chúng và đường phố, và với suy tư của họ, họ đổ dầu và rượu chữa lành những vết thương của con người. Thần học phải biểu lộ Giáo Hội vốn là một bệnh viện dã chiến”, sống sứ mạng cứu độ và chữa lành của mình trong thế giới.”

 

(Vatican 10/03/2015)

 

G. Trần Đức Anh OP