Đức Giêsu, suối nguồn ân sủng cứu độ

Is 55,1-11; 1 Ga 5,1-9; Mc 1,7-11

Phụng vụ Lời Chúa trong lễ Chúa Giêsu chịu Phép rửa hôm nay gợi lên cho chúng ta nhiều nội dung, song có lẽ nội dung bao trùm nhất vẫn là suối nguồn ân sủng cứu độ. Suối nguồn ân sủng ấy không đến từ đâu khác mà đến từ Thiên Chúa. Ngài đã trao ban suối nguồn ân sủng ấy cho nhân loại trong Đức Giêsu Kitô, người con chí ái làm vui thoả lòng Ngài.

Thật thế, tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất đã nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là suối nguồn mọi ân sủng. Đến với Thiên Chúa, người ta không còn phải đói phải khát: “Hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây; dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; mua rượu và sữa không phải trả đồng nào”. Nếu muốn ăn ngon, muốn thưởng thức cao nương mỹ vị, chỉ cần chăm chú lắng nghe Thiên Chúa: “Hãy chăm chú lắng nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao nương mỹ vị”. Thức ăn ngon, cao nương mỹ vị ở đây không hiểu theo nghĩa đen bằng nghĩa bóng, tức là mọi ân huệ đến từ Thiên Chúa.

Đến với Thiên Chúa, người ta sẽ không còn phải chết vì Ngài chính là nguồn cội của sự sống. Ngài trao ban cho con người cả sự sống tự nhiên lẫn siêu nhiên: “Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống”. Chẳng những kẻ ngay lành đến với Thiên Chúa sẽ được sống mà cả những kẻ tội lỗi nếu trở về với Ngài cũng sẽ được sống:“Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa vì Người sẽ xót thương, sẽ rộng lòng tha thứ”.

Đến với Thiên Chúa, tâm hồn sẽ hoàn toàn tự do thanh thản, nhất là cuộc đời sẽ nở hoa, sẽ đơm bông thơm và trổ sinh trái ngọt bởi vì tư tưởng của Thiên Chúa cao cả hơn tư tưởng của con người, đường lối của nhân loại không phải là đường lối của Thiên Chúa. Ví như tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chư làm cho đất phì nhiều và đâm chồi nảy lộc cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào thì lời phát xuất từ Thiên Chúa sẽ không trở về với Ngài bao lây chưa đạt kết quả, chưa thực hiện được ý muốn của Ngài. Lời của Ngài đủ sức mạnh làm thay đổi lòng người theo triều hướng tốt đẹp.

Nguồn ân sủng và dồi dào phong phú ấy được Thiên Chúa ban tặng cho loài người trong Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Đức Giêsu chính là nguồn ân sủng dồi dào được tặng ban nhưng không cho con người. Thật thế, nếu đến với Thiên Chúa, người ta không phải chết thì khi đến với Đức Giêsu, người ta được tái sinh và nhận lại sự sống đời đời. Đức Giêsu đã thực hiện điều này qua bí tích Rửa tội, một bí tích được Ngài thiết lập khi chịu phép rửa tại sông Giođan. Nhờ bí tích này, người tín hữu được tái sinh bởi nước và Thánh Thần để trở nên con Thiên Chúa, được công chính hoá, được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết.

Nếu đến với Thiên Chúa, người ta không còn phải đói phải khát, không có tiền vẫn đến mua sữa không phải trả đồng nào, thì khi đến với Đức Giêsu con người cũng được no nê, được dồi dào phong phú về mọi mặt. Quả thế, mọi mạc khải về Thiên Chúa được thể hiện cách đầy nơi Đức Giêsu. Muốn đến với Thiên Chúa, muốn biết Ngài, ở lại với Ngài, người ta chỉ cần đến và ở lại với Đức Giêsu vì Ngài chính là hiện thân của Thiên Chúa và là Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Đến với Đức Giêsu, người ta không những được nuôi dưỡng bằng lời mạc khải hằng sống mà còn được bồi bổ bằng lương thực thần linh là Mình Máu thánh Ngài được ban tặng qua bí tích Thánh Thể.

Nếu đến với Thiên Chúa, người ta được tự do khỏi tội lỗi, thì đến với Đức Giêsu người ta được sạch mọi lỗi lầm. Đức Giêsu tha thứ tội tổ tông cũng như mọi tội riêng của chúng ta qua bí tích Rửa tội, bí tích cửa ngõ cho mọi ân sủng. Qua bí tích Giải tội, tội nhân còn được tha thứ mọi lỗi lầm trót phạm vì yếu đuối trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống thường ngày. Bí tích này không giới hạn về số lần, nhưng vô tận. Chỉ cần tội nhân quyết tâm hối cải và khiêm tốn xưng thú là đủ điều kiện để được tha thứ và tâm hồn được chữa lành.

Nếu đến với Thiên Chúa, cuộc đời sẽ nở hoa, sẽ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt, thì đến với Đức Giêsu và ở lại với Ngài, ai nấy cũng đều có thể sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Thánh Gioan tông đồ nói rằng: “Ai tin vào Đức Giêsu, người đó được Thiên Chúa sinh ra. Ai yêu mến Đấng sinh thành thì sẽ yêu thương những kẻ được Đấng ấy sinh ra. Ai tin vào Đức Giêsu kẻ ấy sẽ thắng được thế gian vì chính Đức Giêsu đã chiến thắng thế gian”. Hơn thế nữa, cuộc đời người tín hữu sẽ trổ sinh nhiều hoa trái của tình yêu nhờ lãnh nhận bí tích Thêm sức, bí tích trao ban Thánh Thần và hoa trái của Thánh Thần, bí tích được phát xuất từ chính Đức Giêsu.

Thiên Chúa là suối nguồn mọi ân sủng. Ngài trao ban suối nguồn ấy cho ta trong Con chí ái của Ngài. Đức Giêsu đã trao ban ân sủng cho ta qua các bí tích. Khi đến xin Gioan làm phép rửa, chính Ngài đã thiết lập bí tích Rửa tội hầu mở ra kho tàng ân sủng cho cả nhân loại. Hỏi rằng tôi đã đến với Thiên Chúa như thế nào qua việc đến với Đức Giêsu để lãnh nhận nguồn ân sủng dồi dào phong phú ấy hầu tôi không còn đói khát, chết chóc, nô lệ tội lỗi nữa và cuộc sống nở hoa kết trái? Nguyện xin Chúa tha thứ vì nhiều lần chúng ta còn để cho tội lỗi, đam mê, dục vọng, thói hư cản trở con đường đến với Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng ta luôn can đảm vượt thắng tội lỗi để ta luôn luôn gắn kết với Chúa. Amen! 

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh