Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo lên án chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi sự hiểu biết sâu sắc hơn

 

 
Tuyên bố chung đã mạnh mẽ lên án chủ nghĩa khủng bố, đàn áp tôn giáo, và các cuộc tấn công vào đền thờ tôn giáo. “không bao giờ chấp nhận sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành vi hoặc cấu kết hành vi như vậy với tôn giáo”
Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo lên án chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi sự hiểu biết sâu sắc hơn

 

Một diễn đàn Công giáo-Hồi giáo, nhóm họp trong tuần này tại Vatican, đã kết thúc với tuyên bố chung kêu gọi một “nền văn hóa đối thoại liên tôn để đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau.”

Tuyên bố chung đã mạnh mẽ lên án chủ nghĩa khủng bố, đàn áp tôn giáo, và các cuộc tấn công vào đền thờ tôn giáo. “không bao giờ chấp nhận sử dụng tôn giáo để biện minh cho hành vi hoặc cấu kết hành vi như vậy với tôn giáo,” các đại biểu đã thoả thuận.

Diễn đàn này đã kêu gọi một nền giáo dục nhằm xây dựng lòng khoan dung tôn giáo, nói rằng “chương trình giảng dạy trong nhà trường và sách giáo khoa nên khắc họa hình ảnh khách quan và tôn trọng người khác.”

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, chủ tọa hội nghị 3 ngày này tại Vatican. Hoàng tử Ghazi bin Muhammad của Jordan dự kiến sẽ dẫn đầu phái đoàn Hồi giáo, nhưng đã không thể tham gia vì vấn đề sức khỏe. Ông đã thay thế lãnh đạo của đoàn Hồi giáo là ông Seyyed Hossein Nasr, một giáo sư tại Đại học George Washington.

Jos. Tú Nạc, NMS