ĐHY Filoni thăm mục vụ Giáo hội Việt Nam: Ngày thứ hai 20.01.2015 – Phần 1: gặp gỡ HĐGM Việt Nam, Linh mục Giáo tỉnh Hà Nội

ngaythuhaifiloni

Xin Click vào đây để xem hình