Các Giám Mục Canada thất vọng trước phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về trợ tử

“Quyết định này chắc chắn là chiến thắng của quyền cá nhân trên bất kỳ xem xét nào khác. Tôi thấy nó là một phương pháp tiếp cận của pháp luật trong đó chỉ xem xét vấn đề một cách riêng lẻ, độc lập với các khía cạnh xã hội và cộng đồng khác”, Đức TGM Paul-André Durocher.

Các Giám Mục Canada thất vọng trước phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về trợ tử
Các Giám Mục Canada thất vọng trước phán quyết của Tối Cao Pháp Viện về trợ tửChủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Canada nhận định rằng quyết định đồng thanh của Tòa án tối cao tại Canada bãi bỏ lệnh cấm các bác sĩ trợ tử cho thấy rõ xu hướng văn hóa “đặt quyền lợi cá nhân lên trên bất kỳ xem xét nào khác”

Đức Tổng Giám mục Paul-André Durocher cho biết các giám mục Công Giáo của Canada “rất thất vọng” trước quyết định này của Tòa án tối cao đưa ra hôm thứ Sáu 6 tháng 2, “mở rộng cửa” cho các bác sĩ trợ tử.

Tòa án cho biết việc cấm các bác sĩ trợ tử hạn chế quyền hiến định của một người về cuộc sống, quyền tự do và an ninh cá nhân của họ. Tòa án nói rằng một người lớn đang những bệnh tật không thể chữa được là nguyên nhân khiến họ “đau khổ trầm trọng và không thể chấp nhận được” có quyền yêu cầu bác sĩ trợ giúp tự tử.

Đức Tổng Giám mục Durocher cho biết: “Chúng tôi đã hy vọng tòa án sẽ không chọn đi theo con đường này, một con đường mà chúng ta thấy rất nguy hiểm.”

“Quyết định này chắc chắn là chiến thắng của quyền cá nhân trên bất kỳ xem xét nào khác. Tôi thấy nó là một phương pháp tiếp cận của pháp luật trong đó chỉ xem xét vấn đề một cách riêng lẻ, độc lập với các khía cạnh xã hội và cộng đồng khác.”

“Tất nhiên, theo truyền thống Công Giáo, chúng tôi rất ý thức, nhạy cảm, đến chiều kích xã hội của tất cả quyết định cá nhân. Chúng ta không phải là những hòn đảo, tách biệt với nhau. Chúng ta tạo thành một dân tộc và các quyết định đều ảnh hưởng đến tất cả những người khác.”

Kinh nghiệm ở các nước cho phép trợ tử như Bỉ và Hoà Lan, phần lớn những người xin trợ tử không hề tự nguyện. Họ bị bắt buộc phải làm như thế để tránh trở thành gánh nặng cho gia đình.

(Nguyễn Việt Nam, VCN 08.02.2015)