Audio Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXVII TN – Thánh Phan-xi-cô thành Át-si-si, lễ nhớ