Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 06/02/2018: ĐTC khẳng định cho vay ăn lời cắt cổ là một tội nghiêm trọng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *