Video Đức Thánh Cha truyền chức Linh Mục cho 16 tân chức tại thủ đô Dhaka

Comments are closed.