Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 03/2015

tuan-tin-hoi-dong-giam-mucNội dung:

– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 3 Mùa Vọng: Người làm chứng

– Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở

– Thần học phải lắng nghe Dân Chúa

– Công bố bài thánh ca chính thức của Đại hội Các Gia đình thế giới Philadelphia 2015

– Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Khoá họp Thượng Hội đồng tiếp theo về Gia đình

– Đức Sứ thần Toà Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tốt gửi Sứ điệp cho người Công giáo Sri Lanka

– Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI tặng quà cho vị Bản quyền Giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Walsingham.

Click vào đây để xem