Trực tiếp: Thánh lễ mừng bổn mạng L.m Phanxico Assisi Lê Quang Đăng 17h30 ngày 4/10/2017

Trực tiếp: Thánh lễ mừng bổn mạng L.m Phanxico Assisi Lê Quang Đăng lúc 17h30 ngày 4/10/2017. tại Giáo xứ Tân Hương do Linh mục Phanxico Assisi Lê Quang Đăng Chủ tế. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Wednesday, October 4, 2017

Thánh lễ mừng bổn mạng Linh mục Phanxico Assisi Lê Quang Đăng (Chánh xứ Giáo xứ Tân Hương. Nguyên Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì) tại Giáo xứ Tân Hương do Linh mục Phanxico Assisi Lê Quang Đăng Chủ tế vào lúc 17giờ30 ngày 4/10/2017. Thánh lễ được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.
Xin hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website hoặc Facebook:

———-oOo———-

Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Cầu nguyện bằng trái tim

huyha.net

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cầu nguyện bằng trái tim

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Comments are closed.