[TRỰC TIẾP]: Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót lúc 15:00 ngày 29/09/2023 tại Họ đạo Chợ Đũi

Thánh Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót lúc 15giờ00 ngày 29.09.2023 tại Họ đạo Chợ Đũi (Huyện Sỹ). Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-