Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Đaminh tại Giáo Họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc vào lúc 05giờ00 ngày 8/8/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Trần Viết Thái

Trực tiếp: Thánh lễ kính Thánh Đaminh tại Giáo Họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc vào lúc 05giờ00 ngày 8/8/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Trần Viết Thái. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì