Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật: Lễ Mẹ Thiên Chúa tại G.x Bến Hải lúc 17h00 ngày 1/1/2017 (LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng)

 

Thánh lễ Chúa nhật: Lễ Mẹ Thiên Chúa tại tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp. do LM Andre Nguyễn Ngọc Dũng chủ tế vào lúc 17giờ00 ngày 1/1/2017.

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì