Trực tiếp: Thánh lễ Bổn mạng và kỷ niệm 1 năm thành lập ca đoàn Trinh Vương G.x Bình Thuận vào lúc 17giờ30 ngày 22/8/2017.

Trực tiếp: Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và mừng Lễ Đức Maria Nữ Vương – Bổn mạng và kỷ niệm 1 năm thành lập ca đoàn Trinh Vương G.x Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận vào lúc 17giờ30 ngày 22/8/2017. Kính mời quý anh chị nhấn nút Share để nhiều người cùng hiệp thông. Xin cảm ơn.

Posted by Lctx Tan Son Nhi on Tuesday, August 22, 2017

Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa và mừng Lễ Đức Maria Nữ Vương – Bổn mạng và kỷ niệm 1 năm thành lập ca đoàn Trinh Vương G.x Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận vào lúc 17giờ30 ngày 22/8/2017.