Trực tiếp: Thánh lễ Ban Bí tích thêm sức lúc 17giờ00 ngày 06/06/2024, tại giáo xứ Phú Hạnh

Thánh Lễ Ban Bí tích thêm sức lúc 17giờ00 ngày 06.06.2024  tại Giáo xứ Phú Hạnh. Do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-