TRỰC TIẾP: Lễ kính Thánh Giuse “BỔN MẠNG HỘI GIA TRƯỞNG” lúc 18giờ00 ngày 20/03/2023 tại Giáo họ Vĩnh Lộc