Trực tiếp: Giáo xứ Chợ Đũi: Thêm sức và Rước lễ lần đầu vào lúc 17giờ30 ngày 5/10/2019. Chủ tế Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Thánh lễ lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Rước lễ lần đầu tại Nhà thờ Huyện Sỹ (Chợ Đũi). Do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ tế. Vào lúc 17h30 thứ Bảy ngày 5/10/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì