Trực tiếp: Đêm Thánh ca Hát nguyện tôn vinh “Đức Maria Nữ Vương Thiên Đàng lúc 19h00 thứ Năm ngày 22/8/2019

Đêm Thánh ca Hát nguyện tôn vinh “Đức Maria Nữ Vương Thiên Đàng” lúc 19h00 thứ Năm ngày 22/8/2019. Tại giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường. Được trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì