Trực tiếp: Cha Phêrô Nguyễn Kim Long: “Chủ tế và chia sẻ với cộng đoàn về Thánh nhạc” tại Giáo Họ Vĩnh Lộc vào lúc 18giờ00 ngày 15/12/2019

Cha Phêrô Nguyễn Kim Long: “Chủ tế và chia sẻ với cộng đoàn về Thánh nhạc”. Vào lúc 18giờ00 ngày Chúa nhật 15/12/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì