Trực tiếp: Buổi cầu nguyện “Cầu cho Ông Bà Cha Mẹ” lúc 19giờ15′ | ngày 03.07.2020

Buổi cầu nguyện “Cầu cho Ông Bà Cha Mẹ” được hiệp dâng vào tối thứ Sáu lúc 19giờ15′ ngày 03.07.2020. Tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Chợ Đũi (Huyện Sỹ) Số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, không đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book :

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì