Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày 25_8_2017

Trực tiếp: Audio Giờ Cầu nguyện bên Lòng Chúa Xót Thương ngày …

Trực tiếp: Audio giờ cầu nguyện online thứ Sáu lúc 6:45 PM giờ Miền Đông Hoa kỳ. và lúc 9giờ40 sáng thứ Bảy (giờ Việt Nam). ngày 25/8/2017

Posted by Cầu Nguyện on Friday, August 25, 2017

Comments are closed.