Tổng Giáo phận Dakar, Senegal có Tân Tổng Giám mục kế vị Đức Hồng y Sarr

Tổng Giáo phận Dakar, Senegal có Tân Tổng Giám mục-BenjaminNdiayeĐức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn xin về hưu vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Théodore-Adrien Sarr của Tổng Giáo phận Dakar, Senegal theo Giáo luật 401 triệt 1. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Benjamin Ndiaye, hiện là Giám mục của Kaolack, trở thành Tân Tổng Giám mục của Dakar.

Đức Hồng Y Théodore-Adrien Sarr được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục của Dakar vào ngày 02.06.2000, trước đó ngài là giám mục của Kaolack. Vào thời điểm đó, ngài kế vị Đức Hồng Y Hyacinthe Thiandoum, vị Giám mục người Senegal đầu tiên và là vị Hồng Y đầu tiên của đất nước này.

Đức Hồng Y Sarr được vinh thăng Hồng Y trong công nghị Hồng Y ngày 24.11.2007 do Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI triệu tập. Năm 2008, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức Hồng Y Sarr trở thành thành viên của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Sau đó, vào năm 2009 Đức Hồng Y Sarr được bổ nhiệm làm thành viên Chủ tịch đoàn Thượng Hội Đồng Giám Mục khóa Đặc biệt về Phi Châu. Đây là Thượng Hội đồng Giám mục thứ hai về Phi Châu do Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI triệu tập vào tháng 10 năm 2009.

Đức Tân Tổng Giám mục Benjamin Ndiaye của Dakar là đại diện cho miền Tây Nam Phi Châu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục khóa Ngoại thường về Gia đình đã được tổ chức tại Rôma vào tháng Mười vừa qua. Ngài đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục của miền Tây Nam Phi Châu bao gồm các nước Senegal, Mauritania, Cape Verde và Guinea-Bissau.

Đức Tổng Giám mục Benjamin Ndiaye sinh năm 1948 tại Senegal và được thụ phong linh mục năm 1977. Ngài trở thành Giám mục của Kaolack vào ngày 30 tháng 6 năm 2001. Vào thời điểm được tấn phong Giám mục, ngài là Tổng Đại Diện của Giáo phận Dakar.

Lã Thụ Nhân

(Nguồn: vietcatholic.net)