Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Lc 19,11-28

 

Lời Chúa:

“Sao anh không gởi bạc của tôi vào ngân hàng?” (Lc 19,11-28).

Câu chuyện minh hoạ:

Ngày nọ, triết gia Diogene đến giữa chợ Athène dựng lên căn lều và ghi hàng chữ: Tại đây có bán sự khôn ngoan.

Một bậc khoa cử tình cờ đi ngang qua lều đọc được, liền sai đầy tớ cầm tiền tới mua. Anh đưa cho Diogene 3 hào và nói: Chủ tôi muốn mua sự khôn ngoan. Diogene nói:

– Anh hãy về đọc lại cho chủ nghe câu này: Trong tất cả mọi sự, hãy nghĩ đến cùng đích”.

Suy niệm:

Dụ ngôn những nén bạc trong đoạn Tin Mừng hôm nay, mời gọi mọi người ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với ơn đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta, trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Thật thế, đức tin mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta là những nén bạc. Lãnh nhận những nén bạc đó rồi, chúng ta không được phép đem chôn giấu chúng đi, mà trái lại, chúng ta phải biết đem chúng ra để đầu tư, để phát triển, để sinh lời. Hay nói rõ hơn, bổn phận của chúng ta là phải sống đức tin hằng ngày, để nhờ đó, mọi người nhìn thấy đời sống tốt lành của chúng ta mà nhận ra Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm sống và làm chứng niềm tin vào Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để không chỉ sinh ích lợi phần rỗi cho chúng con mà còn cho những ai chúng con gặp gỡ. Amen.

Têrêsa Mai An