Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Êlisabeth Hungari

Lc 18,35-43

 

Lời Chúa:

“Anh muốn tôi làm gì cho anh? Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 17,4)

Câu chuyện minh hoạ:

Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở cách xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hy vọng học được bí quyết để sống bình tâm và hạnh phúc. Bà ta hỏi:

– Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao hay không?

Bà kia trả lời:

– Ồ không. Tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin nhỏ bé đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.

Suy niệm:

Sau khi tuyên báo lần thứ ba về cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su cùng các môn đệ lên Giê-ru-sa-lem. Để vào thành, thầy trò đi ngang qua Giê-ri-khô. Tại đây, Chúa Giê-su đã chữa lành mắt cho người mù, vì anh đã biết kêu xin cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin thương con”(Lc18,39).

Anh mù đã ý thức rằng mình cần Chúa, nên anh đã cố gắng hết sức để được đến gần Chúa, bất chấp mọi cản trở. Chính vì thế anh ta không chỉ được Chúa đổi mới hoàn toàn, mà anh còn thay đổi được lòng dạ hẹp hòi của những người chung quanh.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết vượt qua những cản trở, những khó khăn trong đời sống để đến với Chúa, được Chúa chia sẻ và chữa lành sự mù loà con mắt đức tin của chúng con, để chúng con nhận ra tình thương của Chúa và đền tạ Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An