THƯ NGỎ XÂY NHÀ THỜ PHÙ LƯƠNG

 


THƯ NGỎ XÂY NHÀ THỜ PHÙ LƯƠNG

Thực Thi LTXC