Thứ Hai tuần 32 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh

Lc 17,1-6

 

Lời Chúa:

“Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4).

Câu chuyện minh hoạ:

Cuộc đối thoại ngắn giữa một linh mục và một thanh niên:

– Anh hãy tha thứ cho bà ta đi.

– Vâng, lần này con tha. Nhưng nếu bà ta tái phạm lần nữa thì đừng hòng.

– Vậy anh có muốn Chúa cũng nói với anh như thế khi anh đi xưng tội không?

Suy niệm:

Trong đời sống chung một gia đình, một tập thể, hay một cộng đoàn không thể tránh những va chạm, những xích mích. Chúa buộc chúng ta phải biết tha thứ khi người anh em hối hận, như Lời Chúa Giêsu nói: “Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4).

Bởi vì, nếu chúng ta không thật lòng tha thứ cho nhau thì Thiên Chúa Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Sống tha thứ chúng ta mới sống hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, sống tha thứ là rất khó, xin giúp chúng con biết dùng tình thương của Chúa dành cho chúng con thế nào, thì chúng con cũng phải thể hiện lòng bác ái, yêu thương với tha nhân như vậy. Amen.

Têrêsa Mai An