Thứ Hai tuần 31 TN – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

 

Lc 14,12-14

 

Lời Chúa:

“Đừng mời bạn bè, nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật.” (Lc 14,12-13)

Câu chuyện minh hoạ:

Người ta kể hạnh tích Thánh Martin, trước khi được Rửa tội, trong giấc ngủ, ngài đã được nhìn thấy Chúa Kitô. Chúa mặc chiếc áo choàng quan chức Rôma, chiếc áo mà trước đó Martin đã tặng cho một người nghèo khó. Martin nhận ra chiếc áo của mình và nghe Chúa Giêsu nói với các thiên thần chung quanh: Martin mới là một dự tòng, nhưng xem ông này, ông ấy đã cho Ta chiếc áo choàng của ông ấy. Martin còn nghe Chúa phán: Quả thật, Ta nói với con, điều con làm cho những anh em bé mọn nhất của Ta là con đã làm cho chính Ta. Giấc mơ này đã khiến Martin tràn ngập hy vọng và bình an. Không bao lâu sau đó, ngài đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Suy niệm:

Trong đoạn Tin Mừng  thánh Luca hôm nay, Chúa Giê-su đã dùng việc mời khách dự tiệc để dạy bài học phục vụ vô vị lợi, đó là: “Hãy mời những những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”.

Chúa Giê-su dùng ba hạng người “tàn tật, què quặt và đui mù” để diễn tả những con người nghèo nhất, vì họ thường bị khinh miệt nhất và không được phép tham dự những lễ nghi trong Đền thờ (2Sm 5,8; Lv 21,18).

Thế nhưng, tại sao Chúa khuyên chúng ta mời những người nghèo như thế? Thưa vì họ không có gì đáp lại và cũng không có khả năng đáp lại. Khi đó chính Thiên Chúa sẽ thay họ mà thưởng công cho những ai đã mời họ.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con có lòng quảng đại phục vụ tha nhân cách vô vị lợi, để chúng con được Chúa thưởng công bằng chính hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Têrêsa Mai An