Thứ Bảy Tuần 29 Thường Niên – Phút lắng đọng Lời Chúa

 

Phút lắng đọng Lời Chúa

 

THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Lc 13,1-9

 

Lời Chúa:

“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3).

Câu chuyện minh hoạ:

Những nhà khảo cổ đã đào bới được thành phố Vesuve xưa kia bị núi lửa chôn vùi cách đột ngột. Người ta thấy nhiều cảnh tượng trái ngược nhau: có người chết đang khi nhậu nhẹt, có những người đang đánh nhau để tranh giành một số tiền. Nhưng đẹp nhất là hình một người lính gác vẫn đứng nghiêm, gươm giáo trong tay.

Suy niệm:

Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn, luôn mong đợi và sẵn sàng tha thứ khi người tội lỗi biết sám hối và quay về với Chúa để hưởng sự sống đời đời, như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3). Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, vì trước mặt Chúa, ai cũng là tội nhân, nên cần phải sám hối và ăn năn để sống đúng phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra con người bất toàn và tội lỗi, để chúng con thay đổi cách sống và con người tội lỗi của mình, để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An