Thông Điệp Mẹ Ngày 25/5/2017 Qua Thị Nhân Mirjana

Các con yêu dấu,

     Đấng Tối Cao đã cho phép Mẹ kêu gọi các con một lần nữa tới sự hoán cải. Các con nhỏ ơi, các con hãy mở lòng mình ra tới ân sủng mà tất cả các con được kêu gọi. Các con hãy là chứng nhân của bình an và yêu thương trong thế giới bất an này. Cuộc sống của các con nơi thế giới đây đang qua đi. Hãy cầu nguyện mà qua sự cầu nguyện các con mới có thể khao khát về Thiên Đàng và những sự trên Thiên Đàng và tấm lòng các con sẽ nhìn thấy mọi sự một cách khác biệt. Các con không lẻ loi một mình; Mẹ ở với các con và cầu bầu trước nhan Thánh Tử Giêsu Mẹ cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.

(Translated by/ Chuyển Ngữ:  www.KinhMungMaria.com)

Message to Marija on May 25, 2017

“Dear children!
     The Most High has permitted me to call you anew to conversion. Little children, open your hearts to the grace to which you are all called. Be witnesses of peace and love in this peaceless world. Your life here on earth is passing. Pray that through prayer you may yearn for Heaven and the things of Heaven and your hearts will see everything differently. You are not alone; I am with you and intercede before my Son Jesus for you. Thank you for having responded to my call.”

Comments are closed.