Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXVIII Thường niên năm A

 

 

Chúa nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014

Phúc Âm Mt 22, 1-14

Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới

Triều Đại Thiên Chúa hay Nước Trời được Chúa Giê-su mô tả bằng những hình ảnh khác nhau như vườn nho, mẻ lưới cá, tiệc cưới…  

Khi kể dụ ngôn tiệc cưới, Chúa Giê-su đã mô tả thái độ quảng đại và ân cần của nhà vua giống hệt như thái độ của gia chủ vườn nho chăm sóc lo lắng cho những người thợ thất nghiệp.  Ưu tư duy nhất của nhà vua là phải làm sao cho tiệc cưới thật linh đình, một điểm độc đáo để nói lên lòng quảng đại của ông.  

Đó là hình ảnh của Thiên Chúa Cha, Đấng “đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình” làm giá chuộc tội họ.

Tiệc cưới linh đình là hình ảnh về một triều đại tình thương của Thiên Chúa.  Triều đại cũ đã đến hồi bế tắc, không thể tiếp tục thực thi được kế hoạch yêu thương của Người nữa.  Thiên Chúa đã sai Con Một đến làm cầu nối cho con người, mở ra một con đường mới dẫn con người đến với Thiên Chúa. Thiên Chúa mở hội tiệc cưới giữa Con Một Người với nhân loại để bắt đầu cho một triều đại tràn đầy ân sủng.

Y phục lễ cưới tượng trưng cho tác phong của khách dự tiệc, hoặc nói khác đi, tượng trưng cho lối sống của Ki-tô hữu, những người đã được Thiên Chúa quy tụ trong Giáo Hội Chúa Ki-tô.

Qua những bí tích khai tâm, ta đã trở nên con cái Chúa, công dân của Triều Đại Thiên Chúa và làm chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.  Trong Giáo Hội, ta đã được lãnh nhận ân sủng qua bí tích và cầu nguyện, cũng như có đủ mọi phương tiện và hướng dẫn để sống như con cái thực của Thiên Chúa.

Có lẽ Chúa Giê-su cũng nêu lên một thực tại đáng buồn, là “kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.  Chắc chắn không thiếu gì những người đã được rửa tội, được làm con cái Chúa ngay sau khi mới sinh, nhưng lại không mang y phục lễ cưới, không sống đức tin Công giáo mà họ đã lãnh nhận.  

Phụng vụ Lời Chúa của những Chúa Nhật cuối năm phụng vụ muốn ta hướng về ngày cánh chung và mời gọi ta chuẩn bị cho ngày Chúa Ki-tô lại đến.  Ta được hồng phúc làm con cái Chúa và được Chúa ban cho một môi trường sống là Giáo Hội Chúa Ki-tô để phát triển con người mới của ta theo gương mẫu Chúa Ki-tô.  Tiệc cưới ở đời này là đời sống được ân nghĩa với Chúa sẽ đưa ta vào tiệc cưới vĩnh cửu bên cạnh Đức Vua và Con của Người.

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh kinh bằng tiếng Anh