Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXVI Thường niên năm A

 

 

Chúa nhật, ngày 28 tháng 09 năm 2014

Phúc Âm Mt 21, 28-32

“Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”.

Hình ảnh người cha trong dụ ngôn hôm nay là chính Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô. Ðức Giêsu Kitô là người cha nhân từ, chạnh thương và nhân ái. Ngài là vị mục tử tốt lành luôn qui tụ, và tìm chiên lạc. Chính vì không chịu nổi thái độ, cung cách của Chúa Giêsu cư xử đối với người tội lỗi, ngưởi yếu hèn, người bị bỏ rơi mà các người biệt phái, luật sĩ tìm cách làm hại, lên án Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vẫn sống nhân từ dù rằng con người tội lỗi, yếu hèn hay phản bội. Chúa luôn thứ tha và luôn cảm thông với con người khi con người thực tình sám hối ăn năn. Gương của Phêrô, của Augustinô, của Charles Foucauld đã cho ta thấy, tình thương của Chúa quên đi lỗi lầm của con người khi con người thật lòng sám hối, ăn năn.

Trong dòng đời, trong đời sống tựa như sa mạc khô cằn, một lời an ủi, một sự cảm thông, động viên để người tội lỗi quay về với Chúa, luôn có sức mạnh an ủi con người, giúp con người có cơ hội trở về. Thực thi Lời Chúa quả thực là khó khăn hơn là giả hình, nói trên môi miệng. Lời Chúa luôn nghịch với sở thích, với ý riêng của ta.

Trong cuộc sống, chúng ta có dám sống nghịch lại với những thói giả hình như các người biệt phái, luật sĩ đã sống hay không hay ta thỏa hiệp, sống hời hợt cho qua ngày mà thôi. Chúng ta có dám kiên trì hoán cải những cái xấu, để chúng trở nên tốt, biến cái không thành cái có để đẩy lùi những tật xấu, khó khăn để mặc lấy sự tốt lành của Thiên Chúa Cha nhân từ.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh